> Legi, ordonante si hotarari de guvern
> Ordine de ministru
> Directive si regulamente
> Hotarari ale consiliului stiintific

ORDINE DE MINISTRU

2022

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.171/2022 privind aprobarea procedurii de emitere a certificatului de liberă vânzare pentru dispozitivele medicale
descarca documentul…

2021

Ordinul ministrului sănătății nr. 2882/2021 privind modalitatea de raportare a incidentelor grave suspectate în legătură cu dispozitivele medicale.
descarca documentul…

2020

Ordinul nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale
descarca documentul si anexele…

2016

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1009/2016 privind inregistrarea dispozitivelor medicale în baza nationala de date
descarca documentul …
Ordinul ministrului sanatatii nr. 1008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale.
descarca documentul …

2015

Ordinul ministrului sanatatii nr. 874/2015 pentru aprobarea formularelor de declarare a activitatilor de sponsorizare in domeniul dispozitivelor medicale si al materialelor sanitare
descarca documentul …
Ordinul ministrului sanatatii nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare
descarca documentul …

2014

Ordinul ministrului sanatatii nr. 373 din 26.03.2014 privind privind aprobarea formularului cu regim special al procesului verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale privind nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la dispozitivele medicale si activitatile conexe acestora
descarca documentul …

2013

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1356/2013 privind aprobarea tarifelor aplicate de catre ANMDM pentru activitatile desfasurate in domeniul dispozitivelor medicale
descarca documentul …

2011

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1032/2011 pentru aprobarea Normelor privind donatiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri si consumabilele aferente
descarca documentul …

2006

Ordinul ministrului sanatatii nr. 792 din 29 iunie 2006 privind desfasurarea procedurii de investigatie clinica si a procedurii de evaluare a performantei pentru dispozitivele medicale, cu modificarile si completarile ulterioare
descarca documentul …