15.02.2023
În atenția producătorilor,reprezentanților autorizați, operatorilor economici și a tuturor părților interesate
Vă informăm că din data de 13 februarie 2023 au intrat în vigoare Normele metodologice privind evaluarea clinică și investigațiile clinice prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.120 bis/13.II.2023 a ORDINULUI Nr. 330 din 13 februarie 2023 privind evaluarea clinică și investigațiile clinice cu dispozitive medicale și pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 792/2006 privind desfășurarea procedurii de investigație clinică și a procedurii de evaluare a performanței pentru dispozitivele medicale.
Puteți accesa acest ordin în secțiunea Dispozitive medicale / Legislație – Dispozitive medicale/ Ordine de ministru / 2023.