15.06.2016
In atentia persoanelor interesate
Avand in vedere ca in ultima perioada au fost vehiculate in spatiul public informatii legate de lipsa de eficacitate a unor medicamente generice, cu referire explicita la antibioticul CEFORT (ceftriaxonum), pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) s-a autosesizat, procedand imediat la prelevarea de esantioane din medicamentul mentionat in vederea testarii acestuia. In perioada de o luna, de la prelevare, pana in prezent, s-au efectuat teste fizico-chimice si microbiologice in conformitate cu metodele de analiza din Farmacopeea Europeana si specificatia aprobata de Autorizatia de Punere pe Piata (APP) pentru acest medicament.
Rezultatele analizelor fizico-chimice, pentru parametrii calitativi si cantitativi, precum si rezultatele testelor microbiologice au atestat conformitatea esantioanelor prelevate din medicamentul CEFORT 1g, pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila (ceftriaxonum) cu cerintele Farmacopeii Europene si specificatiei aprobate la autorizare.
In concluzie, fata de rezultatele testarilor efectuate, nu s-au confirmat stiintific suspiciunile cu privire la calitatea acestui medicament generic.
Suplimentar, informam ca in conformitate cu atributiile ANMDM, autoritatea are in Planul anual de prelevare si testare 2016 verificarea calitatii si a altor medicamente, atat generice cat si inovative.