18.09.2017
In atentia persoanelor interesate
Incepand cu 18.09.2017, solicitarile pentru emiterea unei negatii sau a unui aviz de vama in domeniul dispozitivelor medicale vor fi insotite de documentele ce sustin solicitarea si de Formularul pentru plata tarifului – negatie / aviz de vama, completat in dublu exemplar. Formularul poate fi descarcat de la adresa https://www.anm.ro/dispozitive-medicale/formulare-si-tarife/. Nu vor fi inregistrate solicitarile ce nu vor fi insotite de acest formular.