22.06.2018
In atentia persoanelor interesate
In atentia entitatilor care, incepand cu 09.02.2019, vor avea obligația legala de a verifica si/sau decomisiona medicamente serializate prin utilizarea Sistemului National de Verificare a Medicamentelor (SNVM), conform Regulamentului Delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman.
descarca documentul …