31.03.2015
In atentia persoanelor interesate
Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial a OMS 194/2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman, va comunicam ca formularele necesare raportarii activitatilor desfasurate in conf cu art.799 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare au fost postate pe website-ul ANMDM la tabul “Publicitate”.
Formularele de declarare a activitatilor de sponsorizare, precum si a celorlalte cheltuieli, altele decat sponsorizarea, se vor depune in original la Registratura ANMDM conform programului si se vor transmite in format electronic pe adresa de mail publicitate@anm.ro