DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Compartiment Calitate Medicamente:
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitatea farmacie clinică/laborator farmaceutic, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
citeste documentul …