DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
– 1 (unu) post consilier juridic gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
– 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
citeste documentul …