În cuprinsul anunțului nr. 13899/06.08.2021 publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind SELECȚIA DOSARELOR, din cadrul Direcţiei Generale Dispozitive Medicale, Direcţia Reglementare supraveghere piață, Serviciul supraveghere PIAȚĂ, UTI CRAIOVA, UTI CLUJ și UTI ORADEA, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
În cuprinsul anunțului 13899 publicat în data de 06 AUGUST 2021, în loc de:

  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – UTI CRAIOVA
  2. 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
1. Ivan Monica Luiza Inspector de specialitate debutant
 
ADMIS
2. Nr. Inregistrare 60282/29.07.2021 Inspector de specialitate debutant ADMIS
  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – UTI CLUJ
  2. 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  3. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – UTI ORADEA
  4. 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
1. Nr. Inregistrare 60283/29.07.2021 Inspector de specialitate debutant ADMIS
Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
1. Tolea Vasile Inspector de specialitate debutant ADMIS

Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:00 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
În cuprinsul anunțului 13899 publicat în data de 06 AUGUST 2021, se va citi:
Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:30 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
PREZENȚA candidaţilor în salǎ: ora 10:00

citeste documentul …