> Rezultate la zi – Evaluare tehnologii medicale
> Informații evaluare tehnologii medicale
> DCI pentru tratamentul hepatitei cronice cu virus C
> Rapoarte de evaluare a DCI din listă
> Rapoarte de evaluare a tehnologiilor medicale
> Rapoarte de evaluare pentru mutări / adăugări
> Rapoarte după soluționarea contestațiilor
> Rapoarte de evaluare modificare stele
> Procese verbale pentru soluționarea contestațiilor

DCI pentru tratamentul hepatitei cronice cu virus C

– 35499_2023_Epclusa_Sofosbuvirum+Velpatasvirum descarca documentul …
– 27014_2023_Vemlidy_Tenofovirum alafenamida descarca documentul …
– 5897_12_2020 _Maviret_COMBINATII (GLECAPREVIRUM + PIBRENTASVIRUM) descarca documentul …
– 1692_Simeprevir descarca documentul …
– 4463C_Dasabuvir_Exviera descarca documentul …
– 1577_Sofosbuvir descarca documentul …
– 824_Daclatasvir descarca documentul …
– 4464C_Ombitasvir_Paritaprevir_Ritonavir_Viekirax_updated descarca documentul …