> Platforma digitală pentru depunere documentație Studii Clinice
> Lista cu unitățile medicale autorizate pentru desfășurarea de studii clinice fază I și bioechivalență
> Informatii de interes pentru sponsori
> Dosare studii clinice depuse conform Legii 249/22 iulie 2022
> COVID-19 Informatii Studii clinice
> Informații de interes pentru pacienți
> Informatii pentru unitatile care solicita autorizare pentru desfasurarea de studii clinice

14.11.2023
Notificare importantă din partea Agenției Europene pentru Medicamente pentru sponsorii studiilor clinice
Vă rugăm să găsiți mai jos următorul mesaj publicat de Agenția Europeană pentru Medicamente cu privire la tranziția studiilor clinice autorizate în temeiul Directivei 2001/20/CE către cadrul de reglementare al Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman
download document …
02.02.2023
În atenția persoanelor interesate
Vă informăm că, în vederea facilitării punerii în aplicare a Regulamentului UE nr. 536/2014 privind studiile clinice, a fost publicat in Eudralex Volumul 10 un ghid rapid privind regulile și procedurile Regulamentului destinat sponsorilor și investigatorilor:
https://health.ec.europa.eu
De asemenea, acest ghid a fost publicat pe site-ul Comisiei Europene dedicate celor mai recente actualizări referitoare la medicamente:
https://health.ec.europa.eu/medicinal-products_en
27.01.2023
În atenția sponsorilor și organizațiilor de cercetare prin contract implicate în desfășurarea studiilor clinice în România

Începând cu data de 31.01.2023 cererile de evaluare inițială a studiilor clinice intervenționale în Europa și implicit în România se vor transmite doar prin intermediul sistemului CTIS, în baza Regulamentului EU 536/2014.
Vă informăm că ANMDMR poate recepționa și înregistra cereri inițiale de evaluare a studiilor clinice intervenționale în baza Directivei EU 20/2001 până cel târziu la data de 30.01.2023, orele 16.00.
06.07.2022
Clarificare referitoare la Anuntul din 05.04.2022
În atenția unităților medicale care intenționează să participe în studii clinice intervenționale cu medicamente de uz uman

În ceea ce privește documentația necesară pentru susținerea centrelor de investigație/investigatorilor, care va trebui inclusă în dosarele de cerere pentru studii clinice noi, depuse în baza Directivei 20/2001, până la publicarea normelor detaliate menționate la Art. 3 al OUG 29/2022, se vor utiliza documentele mentionate in HCS 6/2014.
In cazul in care se intentioneaza includerea unui centru care nu are autorizatie pentru desfasurarea de studii clinice emisa de ANMDMR, in locul acesteia se va completa si depune formularul Site suitability publicat pe website-ul CE, Eudralex vol. 10 (Part II application document templates).
06.04.2022
Recomandare HMA/CTCG către sponsori pentru gestionarea impactului războiului din Ucraina asupra desfasurarii studiilor clinice
Grupul de Coordonare a Studiilor Clinice al HMA a publicat recomandări către sponsori pentru gestionarea impactului războiului din Ucraina asupra desfasurarii studiilor clinice.
Aceste recomandări se concentrează pe transferul participanților la studiile clinice din centrele din Ucraina către centre din UE/SEE în cadrul aceluiași studiu clinic multinațional.
Asigurarea participării la studiile clinice are ca principal obiectiv continuarea accesului la tratamentul investigațional de care participanții pot beneficia.
În astfel de situații, sponsorii sunt încurajați să facă pregatirile necesare pentru a permite transferul refugiaților în alte locuri de desfășurare a studiilor din UE/SEE.
Recomandările CTCG sunt detaliate în documentul atașat.
descarca documentul …
05.04.2022
În atenția unităților medicale care intenționează să participe în studii clinice intervenționale cu medicamente de uz uman
În conformitate cu OUG 29/2022, ANMDMR va autoriza doar unitățile medicale care intenționează să participe în studii clinice cu medicamente de uz uman, de faza I sau Bioechivalență.
Autorizațiile privind locul de desfășurare al studiilor clinice pentru medicamentele de uz uman, emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân valabile până la data de 31 ianuarie 2025.
Pentru unitățile medicale care intenționează să desfășoare studii clinice intervenționale cu medicamente de uz uman, cu beneficiu terapeutic, nu se va mai elibera Autorizație pentru desfășurarea de studii clinice, în acord cu HCS 2/2014.
În ceea ce privește documentația necesară pentru susținerea centrelor de investigație/investigatorilor care vor trebui incluse în dosarele de cerere pentru studii clinice noi, depuse atât în baza Directivei 20/2001 de studii clinice cât și a Regulamentului 536/2014, până la publicarea normelor detaliate menționate la Art. 3 al OUG 29/2022, se vor utiliza formularele publicate pe website-ul CE, Eudralex vol. 10 (Part II application document templates).
05.04.2022
În atenția persoanelor interesate
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 29 din 23 martie 2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
descarca documentul …
31.03.2022
În atenția persoanelor interesate
Având în vedere perturbările cauzate de invazia Ucrainei de către Rusia, Comisia Europeană (CE), Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și șefii agențiilor pentru medicamente (HMA) transmit sponsorilor recomandări inițiale privind gestionarea studiilor clinice în această situație – Comunicat de presă EMA 30.03.2022.
descarca documentul …
31.01.2022
În atenția persoanelor interesate
Sistemul informatic pentru studiile clinice este acum functional!
Prin acest sistem #EUClinicalTrials sponsorii pot solicita autorizații pentru studii clinice în până la 30 de țări din UE printr-o singură cerere.
În sistem este inclusă și o bază de date publică: https://euclinicaltrials.eu/home


07.10.2021
În atenția persoanelor interesate
Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) anunță desfășurarea a două evenimente online referitoare la lansarea CTIS.
descarca documentul …
05.08.2021
In atenția persoanelor interesate
EMA a publicat prima versiune a Manualului de utilizare a Sistemului Informatic pentru studii clinice (CTIS) dedicat sponsorilor „CTIS Sponsor Handbook”, dezvoltat în colaborare cu reprezentanții sponsorilor. Manualul poate fi găsit la acest link:
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trials-information-system-training-support#handbook-for-clinical-trial-sponsors-section
Scopul Manualului de utilizare CTIS este de a oferi sponsorilor studiilor clinice informațiile de care au nevoie pentru a se pregăti și utiliza CTIS.
Manualul abordează întrebări cheie și oferă îndrumări cu privire la subiecte legate de pregătirea sponsorilor și utilizarea CTIS, inclusiv linkuri către materiale de referință.
Pentru prima versiune a Manualului sponsorului a fost definit un set de subiecte prioritare, la următoarele versiuni vor fi adăugate subiecte aditionale. Sponsorii sunt invitați să trimită propuneri și comentarii pentru subiectele care trebuie abordate, propunerile pot fi trimise la acest link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CTIS_Sponsors_Handbook_Feedback.
03.08.2021
In atenția persoanelor interesate
Comisia Europeană a confirmat faptul că punerea în aplicare a Regulamentului privind studiile clinice și, prin urmare, data punerii în funcțiune a Sistemului Informatic pentru Studii Clinice (CTIS) va fi 31 Ianuarie 2022. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați documentul atașat, precum și DECIZIA (UE) 2021/1240 A COMISIEI din 13 iulie 2021 privind conformitatea portalului UE și a bazei de date a UE pentru studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman cu cerințele menționate la articolul 82 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, disponibilă online la:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2021:275:TOC
descarca documentul …
29.04.2021
In atentia persoanelor interesate
Sistemul Informatic pentru Studii Clinice a atins nivelul de dezvoltare adecvat pentru punerea în funcțiune și aplicarea Regulamentului privind studiile clinice.
descarca documentul …
16.07.2019
In atentia persoanelor interesate
In vederea eficientizarii evaluarii studiilor clinice non-interventionale, rugam companiile farmaceutice / societatile coordonatoare de studii clinice sa ne transmita pana in data de 20 iulie 2019 lista tuturor studiilor clinice non-interventionale (o singura lista pentru un aplicant) pentru care se solicita raspunsul in vederea inceperii acestor studii. Lista trebuie sa fie in excel, font arial 10, iar capul de tabel excel trebuie sa contina titlurile de mai jos:
1. numarul depunerii initiale;
2. data depunerii initiale;
3. numarul si data depunerilor aditionale (daca nu exista, se trece NA);
4. numarul protocolului de studiu;
5. medicamentul (daca nu este cu medicament, se trece “fara medicament”);
6. numele aplicantului;
7. datele de contact ale aplicantului (email si telefon)
8. numele sponsorului;
9. indicatie.
Observatie: rugam sponsorii sa nu trimita o lista separata decat daca au depus individual si nu printr-un reprezentant legal (de exemplu, o Organizatie de Cercetare prin Contract – CRO).
24.10.2016
In atentia persoanelor interesate – link-uri utile
www.clinicaltrialsregister.eu
www.who.int/ictrp/en
www.bioetica-medicala.ro
24.10.2016
In atentia persoanelor interesate – referitor la procedura VHP (Voluntary Harmonised Procedure)
Avand in vedere ca Romania a agreat sa participe la procedura VHP ca stat membru interesat incepand cu anul 2008 si ca Stat Membru de Referinta incepand cu 2015, va informam urmatoarele:
– informatiile referitoare la procedura VHP pentru evaluarea armonizata a cererilor de studii clinice, respectiv amendamente importante de catre statele membre interesate sunt detaliate in ghidul CTFG/VHP/2016/Rev6 din iunie 2016, disponibil aici (http://www.hma.eu/ fileadmin/dateien/ Human_Medicines/01-About_HMA/ Working_Groups/CTFG/ 2016_06_CTFG_VHP_ guidance_for_sponsor_v4.pdf)
– tariful corespunzator activitatii prestate de ANMDM se plateste in conformitate cu legislatia nationala (OMS 888/2014) prin depunerea nationala a unei cereri oficiale de studiu clinic/amendament important catre ANMDM, in vederea emiterii unui raspuns, indiferent de rezultatul evaluarii stiintifice prin procedura VHP (aprobare/respingere/retragere de catre solicitant in timpul sau dupa perioada de evaluare in VHP).
– in cazul in care se refuza achitarea acestor tarife, sponsorul risca excluderea permanenta din procedurile VHP viitoare. Aceste detalii legate de modul in care se gestioneaza tarifarea procedurilor VHP se regasesc si in ghidul CTFG/VHP/2016/Rev6 din iunie 2016.
24.10.2016
In atentia persoanelor interesate – referitor la depunerea RAPORTULUI ANUAL DE SIGURANTA (DSUR-Development Safety Update Report)
– depunerea Raportului Anual de Siguranta (in formatul prezentat in ghidul ICH E2F/ EMA/CHMP/ICH/309348/2008 ) se transmite la ANMDM in format electronic (CD, DVD sau memory stick) insotit de o scrisoare de intentie, de preferat in limba romana, indicand denumirea medicamentului de investigatie clinica testat si lista studiilor clinice cu acest medicament care se desfasoara pe teritoriul Romaniei.
22.04.2014
In atentia persoanelor interesate
Va informam ca la data de 22 aprilie 2014 a fost aprobata Hotararea Consiliului Stiintific nr. 2 referitoare la Reglementari pentru autorizarea unitatilor care pot efectua studii clinice în domeniul medicamentelor de uz uman.
Ca urmare, cererile de autorizare ale unitatilor care pot efectua studii clinice cu medicamente de uz uman se vor depune la ANMDM.
Depunerea cererilor se va face cu cel putin 3 luni inainte de expirarea valabilitatii autorizatiei anterioare.
Programul pentru depunerea cererilor: vinerea intre orele 9:45-13:45.
24.03.2014
In atentia persoanelor interesate
Intrebari si Raspunsuri referitoare la desfasurarea studiilor clinice in Romania
descarca documentul …
27.08.2013
In atentia persoanelor interesate
Propuneri de imbunatatire a dosarelor depuse in sustinerea cererii de aprobare de catre ANMDM a unui amendament la un studiu clinic
descarca documentul …
27.08.2013
In atentia persoanelor interesate
Propuneri de imbunatatire a dosarelor depuse in sustinerea cererii de autorizare a unui studiu clinic
descarca documentul …