> Platforma digitală pentru depunere documentație Studii Clinice
> Lista cu unitățile medicale autorizate pentru desfășurarea de studii clinice fază I și bioechivalență
> Informatii de interes pentru sponsori
> Dosare studii clinice depuse conform Legii 249/22 iulie 2022
> COVID-19 Informatii Studii clinice
> Informații de interes pentru pacienți
> Informatii pentru unitatile care solicita autorizare pentru desfasurarea de studii clinice

LISTA CU UNITĂȚILE MEDICALE AUTORIZATE PENTRU DESFĂȘURAREA DE STUDII CLINICE FAZĂ I ȘI BIOECHIVALENȚĂ
descarca documentul …

Autorizațiile emise înainte de intrarea în vigoare a OUG Nr. 29 din 23 Martie 2022 sunt valabile până la data de 31 Ianuarie 2025, iar cele emise ulterior au o valabilitate de 3 ani de la data autorizării (conform Art. 21 din OMS Nr. 3390/2022).