> Legi, ordonante si hotarari de guvern
> Ordine de ministru
> Directive si regulamente
> Hotarari ale consiliului stiintific

DIRECTIVE

2011

DIRECTIVA 2011/62/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman in ceea ce priveste prevenirea patrunderii medicamentelor falsificate in lantul legal de aprovizionare
descarca documentul …


2010

DIRECTIVA 2010/84/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 15 decembrie 2010
descarca documentul …


2001

DIRECTIVA 2001/83/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman
descarca documentul …


REGULAMENTE

2016

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/161 AL COMISIEI din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman
descarca documentul …


2014

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1252/2014 AL COMISIEI din 28 mai 2014 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste principiile si orientarile de bune practici de fabricatie pentru substantele active utilizate in medicamentele de uz uman
descarca documentul …
REGULAMENTUL (UE) NR. 658/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind taxele datorate Agentiei Europene pentru Medicamente pentru desfasurarea de activitati de farmacovigilenta cu privire la medicamentele de uz uman
descarca documentul …
REGULAMENTUL (UE) NR. 536/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice interventionale cu medicamente de uz uman si de abrogare a Directivei 2001/20/CE
descarca documentul …


2013

REGULAMENTUL (UE) NR. 198/2013 AL COMISIEI din 7 martie 2013 privind alegerea unui simbol în scopul identificării medicamentelor de uz uman care sunt supuse unei monitorizări suplimentare
descarca documentul …


2010

REGULAMENTUL (UE) NR. 1235/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 15 decembrie 2010
descarca documentul …