* Medicamentele COVID-19 fac obiectul unor monitorizări suplimentare (▼).
Prin raportarea reacțiilor adverse suspectate este posibilă identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță.
Pacienții și profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să completeze formularele de raportare cu date cât mai complete disponibile la momentul raportării (ex. denumire medicament, număr lot, data administrare , reacție adversă etc.).