Soliris (eculizumab)

Soliris (eculizumab) – Ghidul medicului prescriptor pentru pacientii cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)

Soliris (eculizumab) – Ghidul medicului prescriptor pentru pacientii cu hemoglobinurie paroxistica nocturna (HPN)

Soliris (eculizumab) – Ghidul medicului prescriptor pentru pacientii cu miastenia gravis generalizata (MGg)

Soliris (eculizumab) – Ghidul medicului prescriptor pentru pacientii cu tulburare din spectrul neuromielitei optice (TSNMO)

Soliris (eculizumab) – Cardul pentru siguranta pacientului

Soliris (eculizumab) – Brosura cu informatii pentru parintii pacientilor cu hemoglobinurie paroxistica nocturna (HPN)

Soliris (eculizumab) – Brosura cu informatii pentru pacientii cu hemoglobinurie paroxistica nocturna (HPN) sau persoanele care ii ingrijesc

Soliris (eculizumab) – Brosura cu informatii pentru parintii pacientilor cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)

Soliris (eculizumab) – Brosura cu informatii pentru pacientii cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa) sau persoanele care ii ingrijesc

Soliris (eculizumab) – Brosura cu informatii pentru pacientii cu miastenie grava generalizata (MGg) refractara

Soliris (eculizumab) – Broșura cu informatii pentru pacientii cu tulburare din spectrul neuromielitei optice (TSNMO)