Anunț important

20.07.2021 În atenția producătorilor români de dispozitive medicale/reprezentanților autorizați Înregistrarea „Legacy devices” în EUDAMED „Legacy devices” sunt definite ca dispozitive […]

Anunț important

07.06.2021 În atenția producătorilor români de dispozitive medicale/ reprezentanților autorizați Nomenclatorul european al dispozitivelor medicale (EMDN) Vă informăm că incepând […]

Anunț important

18.05.2021 În atenția persoanelor interesate Sistemul unic de identificare a dispozitivelor (UDI) în conformitate cu Regulamentele UE 2017/745 și 2017/746 […]

Anunț important

12.01.2021 În atenția producătorilor români de dispozitive medicale/ reprezentanților autorizați / importatorilor Utilizarea modulului de înregistrare a “actorilor” din EUDAMED […]

Anunț important

04.09.2020 In atentia producatorilor romani de dispozitive medicale / reprezentantilor autorizati / importatorilor Utilizarea modulului de inregistrare a “actorilor” din […]