* Vaccinurile COVID-19 fac obiectul unor monitorizări suplimentare (▼).
Prin raportarea reacțiilor adverse post-imunizare este posibilă identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță.
Pacienții/persoanele vaccinate și profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să completeze formularele de raportare cu date cât mai complete disponibile la momentul raportării
(ex. denumire vaccin, număr lot, data vaccinare – prima doză/a doua doză etc.).
Mai multe informații despre vaccinul administrat sunt disponibile in adeverința de vaccinare.

Broșura informativă referitoare la vaccinurile COVID19 pentru publicul larg – actualizată la 10.11.2021

Link-uri utile privind vaccinarea COVID-19

Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV)
– Comunicate oficiale (RO)
https://vaccinare-covid.gov.ro/comunicate-oficiale/
– Procesul de vaccinare în România (RO)
https://vaccinare-covid.gov.ro/vaccinarea-sars-cov-2/procesul-de-vaccinare-in-romania/

Ministerul Sănătății: Vaccinarea anti COVID-19- Întrebari și raspunsuri pentru medici. Informații utile. Opiniile comisiilor de specialitate (RO)
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2021/01/Brosura-medici-vaccinarea-covid-MS-1.pdf

Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
– Informații vaccinuri COVID-19 (RO)
https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/farmacovigilenta/informatii-vaccinuri-covid-19/
– Raportează online o reacție adversă vaccin COVID-19 (RO)
https://covid19.anm.ro/

Baza europeană de date privind rapoartele de reacții adverse suspecte la medicamente, inclusiv vaccinuri
– Accesul online la rapoartele privind efectele secundare suspectate (RO)
http://www.adrreports.eu/ro/index.html
– Monitorizarea în UE (RO)
http://www.adrreports.eu/ro/monitoring_EU.html

Consiliul European si Consiliul Uniunii Europene
– COVID-19: cercetare și vaccinuri (RO)
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/coronavirus/covid-19-research-and-vaccines/
– Cum vă protejează vaccinurile de tip ARNm împotriva COVID-19 (RO)
https://www.consilium.europa.eu/ro/infographics/covid-19-mrna-vaccine/
– Vaccinurile cu vector viral împotriva COVID-19: cum funcționează (RO)
https://www.consilium.europa.eu/ro/infographics/covid-19-viral-vector-vaccines/

Agenția Europeană a Medicamentului
– Informații esențiale privind vaccinurile împotriva COVID-19 (EN)
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-key-facts
– Tratamente și vaccinuri pentru COVID-19 (EN)
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19
– Vaccinurile COVID-19: dezvoltare, evaluare, aprobare și monitorizare (EN)
http://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
– Temeiul pentru aprobarea și utilizarea vaccinurilor de tip ARNm împotriva COVID-19 în UE (EN)
https://www.ema.europa.eu/en/documents/presentation/presentation-basis-eu-approval-new-vaccines-henzmann-chmp_en.pdf

Portalul european de informații despre vaccinare
– Vaccinarea (RO)
https://vaccination-info.eu/ro/vaccinarea
– Cum acționează vaccinurile (RO)
https://vaccination-info.eu/ro/informatii-despre-vaccinuri/cum-actioneaza-vaccinurile
– Vaccinurile COVID-19 (RO)
https://vaccination-info.eu/ro/covid-19/vaccinurile-covid-19
– Monitorizarea siguranței vaccinurilor și raportarea efectelor secundare (RO)
https://vaccination-info.eu/ro/informatii-despre-vaccinuri/monitorizarea-sigurantei-vaccinurilor-si-raportarea-efectelor-secundare

Comisia Europeană
– Răspunsul la criza provocată de coronavirus (RO)
http://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_ro
– Vaccinuri anti-COVID-19 sigure în Europa (RO)
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_ro
– Strategia UE privind vaccinurile împotriva COVID-19 (RO)
http://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_ro
– Cum sunt dezvoltate, autorizate și introduse pe piață vaccinurile? (RO)
http://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/how-are-vaccines-developed-authorised-and-put-market_ro

Organizația Mondială a Sănătății (OMS)
– Vaccinuri COVID-19 (EN)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines

Rețeaua de informare cu privire la siguranța vaccinurilor (The Vaccine Safety Net- VSN)
– Ce reprezintă VSN- misiune, viziune, scopuri (EN)
https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/vaccine-safety-net

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
– Vaccinare COVID-19 – tablou de bord interactiv actualizat (EN)
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html