ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ – DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE – 1 (unu) post de inspector de specialitate […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DECCM

DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR – Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE STIC

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – Birou dezvoltare proiecte TIC, infrastructură și suport tehnic – 1 (unu) post de […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE a) Serviciul administrare proceduri europene/Compartiment administrare proceduri MRP/DCP – 1 (unu) post de expert debutant, specialitatea farmacie, […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPN

DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – Serviciul variații procedură națională – Birou evaluare-validare variații – 1 (unu) post de referent de specialitate […]

ANUNT EXAMEN PROMOVARE PERSONAL DEBUTANT

Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior a personalului contractual […]

REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DAGAFE

Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției administrație generală și asistență financiară externă, Compartimentul administrativ […]

REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DEAP

Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate […]

REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DECCM

Promovare în funcția de expert gr. IA în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Laborator determinări fizico-chimice, imunochimice și […]

REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DRUMC

Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA în cadrul Direcției resurse umane și managementul calității, Serviciul asigurarea calității […]

REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE STIC

Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Serviciul tehnologia informației și a comunicațiilor, Birou dezvoltare proiecte […]

REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM SR

Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul […]

ANUNT

ANUNȚ pentru ocuparea a unui post de medic specialist – specialitatea hematologie, normă întreagă, perioadanedeterminată din cadrul Agenției Naționale a […]

ANUNT nr. 221613 din 29.11.2023

ANUNȚ în vederea ocupării posturilor de medic specialist – specialitatea oncologie medicală / medic primar – specialitatea oncologie medicală / […]

ANUNT REZULTATE FINALE DPE – SAPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE a) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare proceduri MRP, DCP – 1 (unu) post de expert […]

ANUNT REZULTATE FINALE STIC

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC – 1 (unu) post de […]

ANUNT REZULTATE FINALE DRUMC – SACR

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă – 1 (unu) post de […]

ANUNT REZULTATE FINALE DEAP – SBFC

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE – SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii […]

ANUNT REZULTATE FINALE DFVMR

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI Birou Gestionare Date – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 […]

ANUNT REZULTATE FINALE DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE a) Compartiment evaluare medicală – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate […]

ANUNT REZULTATE FINALE DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate […]

ANUNT REZULTATE FINALE BMR

BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE – 2 (două) posturi de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni […]

Anunt concurs nr. 126280E/20.11.2023

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății […]

ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE a) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare proceduri MRP, DCP – 1 (unu) post de expert […]

ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE a) Compartiment evaluare medicală – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate […]

ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU STIC

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC – 1 (unu) post de […]

ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate […]

ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DFVMR

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI – Birou Gestionare Date – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, […]

ANUNT REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ – DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE – 1 (unu) post de inspector de specialitate […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DRUMC SACR

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă – 1 (unu) post de […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DECCM

DIRECȚIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR a) Laborator Determinari Fizico-Chimice Imunochimice și Serologice la Medicamente Biologice și Farmacotoxicologie – 1 […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ GENERALĂ, URMĂRIRE DEBITE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV – 2 (două) posturi […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE a) Compartiment evaluare medicală – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA STIC

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC – 1 (unu) post de […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DFVMR

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI – Birou Gestionare Date – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM DA

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE DIRECȚIA AVIZARE – 1 (unu) post curier, nivel studii G, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată. […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE a) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare proceduri MRP, DCP – 1 (unu) post de expert […]

Anunt concurs nr.125437E/09.11.2023

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății […]