ANUNT nr. 221613 din 29.11.2023

ANUNȚ în vederea ocupării posturilor de medic specialist – specialitatea oncologie medicală / medic primar – specialitatea oncologie medicală / […]

ANUNT REZULTATE FINALE DPE – SAPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE a) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare proceduri MRP, DCP – 1 (unu) post de expert […]

ANUNT REZULTATE FINALE STIC

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC – 1 (unu) post de […]

ANUNT REZULTATE FINALE DRUMC – SACR

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă – 1 (unu) post de […]

ANUNT REZULTATE FINALE DEAP – SBFC

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE – SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii […]

ANUNT REZULTATE FINALE DFVMR

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI Birou Gestionare Date – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 […]

ANUNT REZULTATE FINALE DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE a) Compartiment evaluare medicală – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate […]

ANUNT REZULTATE FINALE DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate […]

ANUNT REZULTATE FINALE BMR

BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE – 2 (două) posturi de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni […]

Anunt concurs nr. 126280E/20.11.2023

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății […]

ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE a) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare proceduri MRP, DCP – 1 (unu) post de expert […]

ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE a) Compartiment evaluare medicală – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate […]

ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU STIC

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC – 1 (unu) post de […]

ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate […]

ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DFVMR

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI – Birou Gestionare Date – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, […]

ANUNT REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ – DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE – 1 (unu) post de inspector de specialitate […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DRUMC SACR

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă – 1 (unu) post de […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DECCM

DIRECȚIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR a) Laborator Determinari Fizico-Chimice Imunochimice și Serologice la Medicamente Biologice și Farmacotoxicologie – 1 […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ GENERALĂ, URMĂRIRE DEBITE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV – 2 (două) posturi […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE a) Compartiment evaluare medicală – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA STIC

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC – 1 (unu) post de […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DFVMR

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI – Birou Gestionare Date – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM DA

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE DIRECȚIA AVIZARE – 1 (unu) post curier, nivel studii G, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată. […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE a) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare proceduri MRP, DCP – 1 (unu) post de expert […]

Anunt concurs nr.125437E/09.11.2023

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății […]

Anunt rezultat selectie dosare concurs DECCM

DIRECȚIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR a) Laborator Determinari Fizico-Chimice Imunochimice și Serologice la Medicamente Biologice și Farmacotoxicologie – 1 […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DFVMR

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI a) Serviciul Evaluare – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. I, nivel studii […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ GENERALĂ, URMĂRIRE DEBITE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV – 2 (două) posturi […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE STIC

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC – 1 (unu) post de […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE a) Compartiment evaluare medicală – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate […]

ERATA ANUNT nr. 123210E din 18.10.2023

La anunțul nr. 123210E/18.10.2023, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozititivelor Medicale din România privind organizarea şi desfăşurarea […]

Anunț concurs nr.123210E/18.10.2023

AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1.336/28.10.2022 pentru […]

Anunt concurs medici

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății […]

Anunț rezultate finale BCS

BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în […]

ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DPN

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare – 1 (unu) post […]

Anunt rezultate interviu BCS

BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în […]

ANUNT REZULTATE INTERVIU DRUMC

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII – Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal – 1 (unu) referent de specialitate debutant, nivel […]

ANUNT REZULTATE INTERVIU DPN

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare – 1 (unu) post […]

ANUNT REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, Serviciul Legislație, Sesizări, Afaceri Europene și Relații Internaționale -1 (unu) post consilier juridic […]

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DPN

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare – 1 (unu) post […]

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, Serviciul Legislație, Sesizări, Afaceri Europene și Relații Internaționale -1 (unu) post consilier juridic […]

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DRUMC

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII – Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal – 1 (unu) referent de specialitate debutant, nivel […]