ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE CATA

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂŢI TEHNICO-ADMINISTRATIVE – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGIF DPD

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) Direcția inspecție de bună practică de distribuție – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM SR CIC

Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare, Compartiment investigații clinice dispozitive medicale – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SECRETARIAT

SECRETARIAT – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, fără vechime in specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată. citeste documentul […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPN

DIRECTIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ a) Serviciul administrare procedură națională – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DRSP – SR

DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare – 1 (un) post inspector de specialitate debutant, nivel studii […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DRSP – SSP

DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE a) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ – 1 (unu) […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DEAP

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Serviciul Buget Financiar Contabilitate – 1 (un) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DECCM

DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR a) Laborator determinari fizico-chimice imunochimice si serologice la medicamente biologice si farmacotoxicologie – 1 […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SCRP

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, Birou comunicare cu presa, alte părți interesate și social media – 1 (unu) post expert […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Administrare Proceduri Europene a) Compartiment administrare proceduri MRP, DCP – 1 (unu) post expert debutant, nivel […]

ANUNT CONCURS POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Administrare Proceduri Europene a) Compartiment administrare proceduri MRP, DCP – 1 (unu) post expert debutant, nivel […]

Anunt examen promovare in grad profesional

ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului […]

ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS MEDICI DPE

ANUNȚ privind rezultatele finale pentru concursul organizat de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru […]

ANUNT EXAMEN – REZULTAT PROBA SCRISA DPN

DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – Serviciul evaluare procedură națională, Compartimentul informații medicamente: – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii […]

Anunt rezultat selectie cereri examen DETM

DIRECŢIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE – Compartimentul evaluare medicală – 1 (un) post medic specialist, specialitatea sanatate publica si management, nivel […]

Anunt rezultat selectie cereri examen DPN

DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – Serviciul evaluare procedură națională, Compartimentul informații medicamente: – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii […]

ANUNT CONCURS MEDICI

ANUNȚ privind desfășurarea probei scrise și a probei interviu în cadrul concursului organizat de către Agenția Națională a Medicamentului și […]

ANUNT REZULTATE FINALE DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ; – 1 (unu) […]

ANUNT REZULATE FINALE DGDM – DRSP – SR – CIC

DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE – 1 (un) post inspector […]

ANUNT AMANARE REZULTATE FINALE DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale – 1 (unu) post consilier […]

ANUNT REZULATE FINALE DGDM – DRSP – SR

DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel […]

ANUNT REZULTATE FINALE DRUMC

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal: – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU – DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale – 1 (unu) post consilier […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU – DRUMC

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal: – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU – DGDM – DRSP – CIC

DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE – 1 (un) post inspector […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DEAP

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE – 1 (un) post referent tr. IA. nivel studii M, 6 […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DRUMC

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal: – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel […]

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale – 1 (unu) post consilier […]