ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE a) Compartiment evaluare medicală – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate […]

ERATA ANUNT nr. 123210E din 18.10.2023

La anunțul nr. 123210E/18.10.2023, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozititivelor Medicale din România privind organizarea şi desfăşurarea […]

Anunț concurs nr.123210E/18.10.2023

AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1.336/28.10.2022 pentru […]

Anunt concurs medici

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății […]

Anunț rezultate finale BCS

BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în […]

ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DPN

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare – 1 (unu) post […]

Anunt rezultate interviu BCS

BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în […]

ANUNT REZULTATE INTERVIU DRUMC

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII – Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal – 1 (unu) referent de specialitate debutant, nivel […]

ANUNT REZULTATE INTERVIU DPN

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare – 1 (unu) post […]

ANUNT REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, Serviciul Legislație, Sesizări, Afaceri Europene și Relații Internaționale -1 (unu) post consilier juridic […]

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DPN

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare – 1 (unu) post […]

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, Serviciul Legislație, Sesizări, Afaceri Europene și Relații Internaționale -1 (unu) post consilier juridic […]

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DRUMC

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII – Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal – 1 (unu) referent de specialitate debutant, nivel […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE a) Serviciul Legislație, Sesizări, Afaceri Europene și Relații Internaționale – 1 (unu) post […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPN

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare – 1 (unu) post […]

ANUNȚ CONCURS POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

1. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare – 1 (unu) […]

Anunt REZULTATE FINALE concurs DEAP

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE Serviciul buget financiar, contabilitate: – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M (medii), […]

Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022

Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri […]

Anunț nr. 109105E din 27.04.2023

– 2 (două) posturi medic, specialitatea medicină, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul […]

REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DECCM

DIRECȚIA EVALUARE ȘI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR, LABORATOR DETERMINARI FIZICO-CHIMICE, IMUNOCHIMICE ȘI SEROLOGICE LA MEDICAMENTE BIOLOGICE ȘI FARMACOTOXICOLOGIE: – 1 (un) […]

ANUNT EXAMEN PROMOVARE PROBA INTERVIU DECCM

DIRECȚIA EVALUARE ȘI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR, LABORATOR DETERMINARI FIZICO-CHIMICE, IMUNOCHIMICE ȘI SEROLOGICE LA MEDICAMENTE BIOLOGICE ȘI FARMACOTOXICOLOGIE: – 1 (un) […]