ANUNT EXAMEN PROMOVARE PROBA INTERVIU DRUMC

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SERVICIUL ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI REGISTRATURĂ, COMPARTIMENT ASIGURAREA CALITĂȚII, ETICĂ ȘI INTEGRITATE – 1 (un) […]

ANUNT EXAMEN PROMOVARE PERSONAL DEBUTANT

Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în treaptă/grad profesional superior a personalului contractual […]

ANUNT

ANUNȚ privind rezultatele dupǎ susţinerea probelor (proba scrisă și proba interviu) pentru ocuparea postului de medic specialist – specialitatea reumatologie, […]

ANUNȚ

ANUNȚ privind desfășurarea probei scrise și a probei interviu în cadrul concursului organizat de către Agenția Națională a Medicamentului și […]

ANUNT REZULTATE FINALE DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii […]

ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii […]

Anunt rezultate proba scrisa DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii […]

Anunt continuare concurs DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii […]

Anunt REZULTATE FINALE concurs DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. […]

Anunt REZULTATE FINALE concurs DPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Compartiment Calitate Medicamente: – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, […]

Anunt REZULTATE FINALE concurs DRUMC

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, Serviciul asigurarea calității și registratură/ Compartiment asigurarea calității, etică și integritate: – 1 (unu) […]

Anunt nr.13521 din 01.08.2022

Anunt privind concursul organizat de Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru ocuparea posturilor de medic […]

Anunt rezultate proba interviu DPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Compartiment Calitate Medicamente: – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel […]

Anunt rezultate proba interviu DAGAFE

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu – 1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel […]

Anunt rezultate proba interviu DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE, Birou alerte, medicamente falsificate – 1 (unu) post inspector […]

Anunt rezultate proba interviu DRUMC

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, Serviciul asigurarea calității și registratură/ Compartiment asigurarea calității, etică și integritate: – 1 (unu) […]

ANUNT SUSPENDARE CONCURS DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii […]

Anunt rezultate proba scrisa DPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Compartiment Calitate Medicamente: – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, […]

Anunt rezultate proba scrisa DRUMC

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, Serviciul asigurarea calității și registratură/ Compartiment asigurarea calității, etică și integritate – 1 (unu) […]

Anunt rezultate proba scrisa DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. […]

Anunt rezultate proba scrisa DAGAFE

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu – 1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel […]

Anunt rezultate proba scrisa DAGAFE

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, […]

ANUNT REZULTATE FINALE DGIF DPD

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) Direcția inspecție de bună practică de distribuție – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. […]

ANUNT REZULTATE FINALE SECRETARIAT

SECRETARIAT – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, fără vechime in specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată. citeste documentul […]

ANUNT REZULTATE FINALE CASS

Compartiment activităţi specifice ştiinţifice – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în […]

ANUNT REZULTATE FINALE BMR

BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime […]

ANUNT REZULTATE FINALE SCRP

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, Birou comunicare cu presa, alte părți interesate și social media – 1 (unu) post expert […]

ANUNT REZULTATE FINALE BCS

BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în […]

ANUNT REZULTATE FINALE DGDM SSP

DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE a) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, […]

ANUNT REZULTATE FINALE DGDM SR

DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE a) Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare – 1 (un) post inspector de specialitate debutant, nivel […]

ANUNT REZULTATE FINALE DPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Administrare Proceduri Europene a) Compartiment administrare proceduri MRP, DCP – 1 (unu) post expert debutant, nivel […]

ANUNT REZULTATE FINALE DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ – 1 (unu) […]

ANUNT REZULTATE FINALE CATA

Compartimentul activităţi tehnico-administrative: – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate […]

ANUNT REZULTATE FINALE DECCM

DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR a) Laborator determinari fizico-chimice imunochimice si serologice la medicamente biologice si farmacotoxicologie – 1 […]

ANUNT REZULTATE FINALE DEAP

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Serviciul Buget Financiar Contabilitate – 1 (un) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii […]

ANUNT REZULTATE FINALE DPN

DIRECTIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ a) Serviciul administrare procedură națională – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DRUMC

DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, Serviciul asigurarea calității și registratură/ Compartiment asigurarea calității, etică și integritate – 1 (unu) […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DETM

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGIF

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. […]

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Compartiment Calitate Medicamente: – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale – 1 (unu) post consilier […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU DPE

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Administrare Proceduri Europene a) Compartiment administrare proceduri MRP, DCP – 1 (unu) post expert debutant, nivel […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU DPN

DIRECTIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ a) Serviciul administrare procedură națională – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU DECM

DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR Laborator determinari fizico-chimice imunochimice si serologice la medicamente biologice si farmacotoxicologie: – 1 (unu) […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU DEAP

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Serviciul Buget Financiar Contabilitate – 1 (un) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU DGIF DPD

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) Direcția inspecție de bună practică de distribuție – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU DGDM SR

DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare – 1 (un) post inspector de specialitate debutant, nivel studii […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU BCS

BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ – 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU SCRP

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, Birou comunicare cu presa, alte părți interesate și social media – 1 (unu) post expert […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU DGDM SSP

DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU BMR

BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime […]

ANUNT REZULTAT INTERVIU CASS

Compartiment activităţi specifice ştiinţifice – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în […]

ANUNT nr.12139/08.07.2022

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății […]

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DPN

DIRECTIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ a) Serviciul administrare procedură națională – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani […]

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DGIF DPD

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ a) Direcția inspecție de bună practică de distribuție – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. […]

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DGDM SSP SI UTI

DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE a) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, […]

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DJAERI

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale – 1 (unu) post consilier […]

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DGDM SR

DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare – 1 (un) post inspector de specialitate debutant, nivel studii […]